Curated content

Curated community

Virvar je priestorom kultivovanej a unikátnej komunity. Ponúka systematicky a rozvážne triedené informácie z domova a zo sveta, združuje relevantných ľudí a projekty, otvára zaujímavú a potrebnú diskusiu.

Podporuje inakosť a snahu ísť proti prúdu. Vytvára unikátne projekty, združuje komunitu ľudí, ktorí si zaslúžia pozornosť a verejné i odborné ocenenie v oblasti slovenského a českého dizajnu, umenia a lifestylu.

Je jedinou platformou svojho druhu na našom území s plnohodnotným priestorom pre vzdelávaciu, osvetovú, reklamnú a obchodnú činnosť.

V čase informačného chaosu je Virvar miestom, kde istotou sú relevantné obsahy a diverzná komunita.


 

Virvar is a space of cultivated, unique community offering systematically and carefully selected local and international lifestyle information. It interconnects people and projects, addresses important issues and opens interesting discussions.

We actively support all the alternative, different and all the deeds contributing to versatility and common benefit, linking talented and vigilant people who deserve to be recognized by both public and professional circuits.

Virvar is the only platform of its kind providing the curated Czech and Slovak design, art and lifestyle community with educational, advertising, promotional and business tools.

In these turbulent times, Virvar is about relevant content and diversity.

 

 

CONTACT:

General inquiries: virvar@virvar.online

Founder: Eva Sýkorová Čomborová • eva@virvar.online

Showroom: Hlboká cesta 7 (Palisády/Slavín), Bratislava, 811 04, Slovenská republika

Otváracie hodiny:

Náš showroom je dočasne zatvorený.

Prijímame iba online objednávky na virvar.store.